Өз ишмердигин транспорт-логистикалык тармакта жүргүзгөн ишканалардын мүлктүк кызыкчылыктарын коргоодо, биздин Компания унаанын кез келген түрү менен жүк ташууларда, унаа менен жүк ташуучулардын жана экспедиторлордун жоопкерчилигин камсыздандырууну сунуштайт. Экспедитордун же унаа…
Камсыздандыруунун аталган түрү кампалардын, кайра жүктөөчү терминалдардын операторлору үчүн атайын иштелип чыгып жүктөрдү сактоо жана өңүнө чыгарууга байланыштуу операцияларды жүргүзүү учурунда жаралуучу күтүлбөгөн коркунучтарды жабат. Кампага сактоо үчүн берилген мүлктү…
Профессионалдык жоопкерчиликти камсыздандыруу баардык тармактарда – бул жаңылыштык аракеттерден улам келген зыянды калыбына келтирүүнүн заманбап механизми. Камсыздандыруу жагдайлар: Камсыздандыруу жагдайы катары, Камсыздандыруучу (Камсыздандыруучунун кызматкери) тарабынан тастыкталган, камсыздандыруу келишимдин мөөнөтүнүн алкагында…
Кырсыктардан камсыздандыруу, ишканалар өз кызматкерлерине сунуштаган социалдык пакеттин эң негизги бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Камсыздандыруу полисти, күтүлбөгөгөн кырсыктан улам кызматкердин өмүрүнө жана ден-соолугуна келген зыянды компенсациялоо менен анын үй-бүлөсүнүн материалдык…
Ташып жеткирүү - бул сатуу жана сатып алуу келишиминин абдан жоопкерчиликтүү учуру. Бул учурда товар сатуучунун колунда эмес жана сатып алуучуга да жете элек абалда болот. Кээ бир учурларда жүктөр…
Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына ылайык, кызматкердин ден-соолугуна зыян келген же болбосо өндүрүштөгү кырсыктан улам кызматкер каза болгондо же кесиптик аракеттерден улам оорууга дуушар болгондо (анын үй-бүлөсүнө) анын албай калган эмгек…
Аэропорттордун кызматкерлеринин аткарган жумушу, профессионалдык ишмердиктин эң жоопкерчиликтүү түрү катары эсептелет. Аэропорт кызматынын минималдуу катачылыгы же эсептен жаңылуусу, эбегейсиз курмандыктарга жана материалдык жоготууларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аэропорт ээлерине өзүнүн…