Полис эмне үчүн керек? Чет өлкөлөргө чыккан кезде камсыздандыруу - кызмат боюнча же туристтик болгонуна карабастан ар бир чет жакка чыккандар үчүн табылгыс нерсе. Барган жериңиздин тамак-аш өзгөчөлүгү, жапайы жаратылыш,…
Полис эмне үчүн керек? Күтүлбөгөн жана жагымсыз жагдайлар ар бирибиздин жашообузда болушу мүмкүн. Кырсык болгон учурда адамдар жана алардын үй-бүлөсү, адатка айлангандай финансылык чыгымдарга кириптер болушат. Жада калса убактылуу эмгекке…